BIFOLENS C28 1.5 TRANSITIONS VII SIGNATURE

Bifocal orgànic d’índex 1.50 fotocromàtic Transitions VII Signature marró.

Transition

Avantatges per a l'usuari
> Més lleugera que el mineral.
> Resistència als trencaments.
> Bona protecció davant l'ultraviolat.
> TransitionsVII Signature és el fotocromatisme que s'enfosqueix i s'aclareix amb més rapidesa del mercat.
> Transitions VII Signature és la lent fotocromàtica més estètica del mercat ja que en interiors és pràcticament com una lent blanca.
> És la lent fotocromàtica més estable de color en relació amb la temperatura.
> Ofereix un to uniforme independentment de la graduació.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai