FREELENS 1.5 AQUA SENSE SERVEI IMMEDIAT

Lent monofocal orgànica d’índex 1.50 antirreflexant super hidròfug i lipófug d’estoc.

Avantatges per a l'usuari
> Lleugera i resistent als trencaments.
> Bona protecció davant dels ultraviolats.
> Més fàcil de netejar.
> Antirreflexant super hidròfug i lipófug.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai