FREELENS 1.5 DT DRIVEWEAR

Lent monofocal polarizada Transitions.

Transition

Avantatges per a l'usuari.
> Excel lent Abbe en relació al seu índex de refracció.
> Lent molt prima i resistent.
> Bona protecció davant dels ultraviolats.
> Activitats a l'aire lliure com ciclisme, alpinisme, esports nàutics etc.
> Visio dels colors més natural.
> Absència de reflexos.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai