FREELENS DT TRANSITIONS VII Y XTRACTIVE

Lent monofocal orgànica d’índex 1.5 fotocromàtica Transitions VII Signature marró, gris i XTRActive de fabricació

Transition

Avantatges per a l'usuari
> Lleugera i resistent als trencaments.
> Transitions VII Signature és el fotocromatisme que enfosqueix i aclareix amb més rapidesa del mercat.
> Transitions VII Signature és la lent fotocromàtica més estètica, ja que en interiors és pràcticament com una lent blanca.
> És la lent fotocromàtica més estable de color en relació amb la temperatura.
> Ofereix un to uniforme independentment de la graduació.
> Molt bona protecció davant dels raigs ultraviolats.
> Tallat digital.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai