NATURLENS ANTIFATIGA NOVETAT

Lents per ajudar a la acomodació

Avantatges per a l'usuari.

> Fàcil adaptació des del primer moment, un pas intermedi cap als progressius.

> Lents que ajuden en els estats de debilitat de l'acomodació.

> Per a estudiants, pre-prèsbites i usuaris de lents de contacte.

> Mateix aspecte que uns monofocals.
Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai