NATURSOFT FREE-SIDE 1.67

Lent progressiva orgànica d' índex 1.67 Free-form.

Transition

Avantatges per a l'usuari
> Fàcil adaptació des del primer moment.
> Ideal per muntures a l'aire i graduacions intermèdies y altas.
> Tallat més precís punt a punt, més exactitud en la potència.
> Tecnologia Back Surface ® d'optimització d'aberracions.
> Lents més estètiques, millor compensació d'espessors.
> Disponible en Transitions Signature VII i Xtractive.
> Disponible en polaritzat.

Lliure elecció d'altures mínimes de muntatge 14,16, ó 18 mm.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai