NATURSOFT FREE-SIDE TRILOGY

Lent progressiva Free-form d'índex 1.530 TRIVEX

Transition
Avantatges per a l'usuari
> Ideal per muntures a l'aire.
> Mes fàcil de manipular que el policarbonat.
> Tallat més precís punt a punt, més exactitud en la potència.
> Tecnologia Back Surface ® d'optimització d'aberracions.
> Lents més estètiques, millor compensació d'espessors.
> Disponible en Transitions Signature VII Gris.

Alçada mínima de muntatge 18 mm.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai