FREELENS ESFÈRIC DT 1.5

Lent esfèrica monofocal (1.50) de fabricació.

Avantatges per a l'usuari
> Corbes més planes i menys gruix.
> Més lleugera que el mineral.
> Resistència als trencaments.
> Tallat digital.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai