NATURSOFT UNIC 1.5, 1.6 i 1.7

Lent progressiva orgànica personalitzada d’índex 1.5, 1.6 o 1.7 Free-form.

Avantatges per a l’usuari
> Fàcil adaptació des del primer moment.
> Camp de visió més ampli (el 30 % més que un progressiu convencional).
> Reducció en el 35 % de les distorsions respecte d’un progressiu convencional.
> Absència de reflexos a la cara externa.
> Lent progressiva fabricada especialment per a cada client i adaptada a la seva manera de mirar.
> Possibilitat de triar qualsevol tipus de muntura.
> Més prima i lleugera que qualsevol dels millors dissenys convencionals de lents progressives.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai