TRILOGY DT

Lent monofocal orgànica d'índex 1.530 TRIVEX de fanriacció.

Avantatges per a l'usuari
> Lent de material TRIVEX.
> Alta resistència als impactes.
> Bon numero de ABBE amb relació al policarbonat.
> Mes fàcil de manipular que el policarbonat.
> Disponibilitat amb Transitions Signature VII i Xtractive.
> Disponibilitat amb polaritzat i Drivewear.
> Tallat digital.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai