Precalibrat_ca

Precalibrats Scanlens

- És un sistema de precalibrat totalment digitalitzat, en el qual s'aconsegueix en lents positives de tot tipus (monofocals, progressives i bifocals) una optimització de gruixos. La reducció de gruixos pot arribar en alguns casos al 60 %. Recomanem el precalibrat Scanlens en els casos següents:
•  Lents de potència positiva a partir de dues dioptries.
•  Lents tòriques amb l'eix entre 45° i 135°.
•  Graduacions prismàtiques verticals.


Procediment per demanar un precalibrat SCANLENS:


1-El més recomanat es a través de la nostra web de comandes .

 Accediu a la pestanya COMANDES EN LÍNIA, un cop dins i prèvia identificació amb un nom d'usuari i contrasenya que us podem facilitar des de Naturlens, trieu l'opció Precal sense bisell i ompliu les dades de les cotes horitzontal, vertical, pont, diàmetre efectiu, i el tipus de muntura del menú desplegable.
A continuació complimenteu els detalls de la recepta i el tipus d lent, guardeu-ho amb el botó superior esquerra, i a través de l'opció cistella, ja podeu enviar l'encàrrec amb el precalibrat.
Si abans d'enviar-lo, voleu veure com queden els espessors, cliqueu la pestanya espessor i els podreu visualitzar numèricament i gràficament.

 

2- El segon mètode es el tradicional de la fitxa.


1. Emplenar les dades de l'òptica i característiques de la lent a la fitxa adjunta.
2. Dibuixar la forma del talc o plantilla de la muntura escollida pel client.
3. Enviar la fitxa per fax o altres procediments.

 

Avantatges per a l'òptic


•  Possibilitat de personalitzar els encàrrecs, amb la qual cosa augmentem el nostre prestigi.
•  Un argument més per concretar la venda.
•  Més facilitat en el muntatge, sobretot en muntures metàl•liques.

 

Avantatges per l'usuari


•  Lents fins al 60 % més fines, i estèticament molt més agradables.
•  Molt bona relació pes-graduació.

 

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai