Coloracions_ca

TRACTAMENTS

Aqua Sense

Nou tractament antirreflexant d'alta gamma. Gran resistència al ratllat gràcies al Ultradur SR. Super hidròfug i lipófug de gran durabilitat. Un 30% i un 50% més resistents que els tractaments Aqua tradicional i Zenit respectivament.

 

Zènit

Tractament multicapa i endurit amb reflex residual verd, que fa que la transmitància de la lent arribi al 99%. Incorpora també una capa hidròfuga que facilita la neteja de les superfícies òptiques. Molt bona estabilitat en lents de policarbonat i d'alt índex.

 

Ultradur SR

Tractament endurit de gran resistència, aplicable a totes les nostres lents. En les lents progressives i de policarbonat està inclòs d’origen i sense càrrec.

 

COLORACIONS

Coloració del policarbonat: podem tintar el policarbonat, l’índex 1.6,1.67,1.7 i 1.74 tant en coloracions uniformes com en degradats i en qualsevol intensitat. també podem realitzar tot tipus de colors de moda, i tot això en lents monofocals i progressives.

Coloracions sobre índex 1.5: disposem de tota la gamma de colors com ara gris, marró, verd, colors de moda, etc., amb les intensitats A, B, C, D, E, i degradats.

 

A més, hi ha la possibilitat d’acolorir segons la mostra, ja sigui sobre policarbonat o qualsevol altre índex.

Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai