LENTS QUE AJUDEN EN ELS ESTATS DE DEBILITAT DE L’ACOMODACIÓ.

Naturlens presenta les noves Lents AntifatigaEn el marc de les Jornades d’Òptica Oftàlmica per a Professionals 2014, realitzades en el Centre Universitari de la Visió de Terrassa el passat 10 de desembre, Naturlens ha  presentat les noves Lents Antifatiga.Durant uns 15 minuts, Enrique Ripoll, un dels responsables tècnics del laboratori, ha estat explicant les ventatges d’aquestes lents, així com les aplicaciones en entorns d’usuaris de pantalles d’ordinador, tablets, smartphones, etc (veure link).

Després, Naturlens ha participat activament en la discussió d’una sèrie de casos clínics que s’han plantejat per part dels professionals.

https://media.terrassa.upc.edu/node/646 (Presentació visió i pantalles)
https://media.terrassa.upc.edu/node/647 (Xerrades tècniques)
https://media.terrassa.upc.edu/node/648 (Casos clínics)
Aeo

Natulens és una empresa adherida a l'AEO

Logo-questions

ENLLAÇOS

Pegaso

Tokai